Amateurkunst

Zowel verenigingen als liefhebbers en zelfstandig beoefenaars van amateurkunst kunnen bij CKE terecht met hun vragen en wensen. Ook bieden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties.

CKE daagt de amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema’s uit de stad. Daardoor groeit de vitaliteit van de amateurkunst.

Financieringsregelingen Amateurkunst in Eindhoven
Naast het ondersteunen van amateurkunstenaars op allerlei (praktische) vlakken, beheren wij sinds 2016 ook de financieringsregelingen voor amateurkunst in Eindhoven:

Financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst
CKE bevordert de vitaliteit van amateurkunstinstellingen middels de financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst. Aanvragen voor 2021 dienen vóór 1 oktober 2020 bij ons ingediend te zijn. Uw aanvraag dient u digitaal in, dit kan via onderstaand ingevuld aanvraagformulier dat u per email (met genummerde bijlagen) aan ons terug stuurt. Wij zijn achter de schermen hard aan de slag om vanaf 2021 te kunnen werken met een gebruiksvriendelijk digitaal invulformulier, waarin het mogelijk is om aan te vragen en te verantwoorden in één.

Financiering Amateurkunstprojecten
CKE daagt uit door de financieringsregeling Amateurkunstprojecten te beheren en de aanvragers te helpen bij het vormgeven van projecten die binnen de regeling passen. De regeling is bedoeld om vernieuwende amateurkunstinitiatieven te ondersteunen, met als doel het bevorderen van meer dynamiek in het veld.

Aanvraagtermijnen 2020
Tranche 1: indienen vóór 1 maart 2020
Tranche 2: indienen vóór 1 september 2020

Ondersteuning
Weet je nog niet goed hoe je het moet aanpakken, maar zou je zelf graag iets organiseren voor de buurt, een vereniging of gewoon voor anderen? Kijk dan hier voor een concrete handleiding met tips and tricks en voorbeelden van budgettering, zodat jij binnen de kortste keren zelf die vette activiteit kan organiseren!

Financieringsregelingen Amateurkunst 2021-2024

Voor de periode 2021-2024 hebben we drie nieuwe financieringsregelingen amateurkunst ontwikkeld:

Voor onze toelichting op de drie financieringsregelingen klik je op deze link

Contactpersoon
Sandra van Gerwen, projectleider amateurkunst
sandra.vangerwen@cke.nl | (040) 216 32 12

Elke Veltman, projectleider amateurkunst
Elke.veltman@cke.nl | (040) 2163236

Deel dit met je vrienden via: